Öztorun Oto Servis Randevusu
Gerekli Belgeler | Öztorun Oto

ANLAŞMALI SİGORTALAR VE GEREKLİ BELGELER

Hasar Onarımları İçin Gerekli Evraklar:

Anlaşmalı sigorta kapsamında yapılacak hasar onarımları için gerekli olan evraklar:
Şahıslar için;
Kaza raporu ve Alkol Raporu Aslı (Polis Zaptı var ise) veya Maddi Hasarlı Trafik Kaza Tespit Tutanağı aslı (Her iki tarafın da ıslak imzası, boşlukların eksiksiz doldurulması) veya Beyan
Kasko poliçesi fotokopisi
Kasko poliçesi prim makbuz fotokopileri(Var ise)
Ruhsat fotokopisi
Sürücüye ait ehliyet fotokopisi ve TC numarası
Ruhsat sahibinin kimlik kopyası
Teslim-İbra-Temlik Belgesi ve Taahhüt Belgesi (Ruhsat sahibi tarafından ıslak imzalı)
 

Şirket Adına Kayıtlı Araçlar için Ek Olarak:


Vergi Levhası fotokopisi
Ticaret Sicil Kaydı fotokopisi
İmza Sirküleri fotokopisi
Teslim-İbra-Temlik Belgesi ve Taahhüt Belgesi** (İmza Sirkülerinde yetkili olan kişi tarafından ıslak imzalı ve kaşeli)
* Beyan olay yeri, tarih ve hasarın oluş şeklinin detaylı olarak açıklayacak ıslak imzalı yazı.(Şirket adına kayıtlı otomobillerde şirket kaşesi ve yetkili kişi imzası da gerekmektedir)Anlaşmalı sigorta şirketlerimizin logolarına tıklayarak ilgili belgeleri bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
  • Ergo Sigorta | Öztorun Oto
  • Ak Sigorta | Öztorun Oto
  • Generali Sigorta | Öztorun Oto
  • Güneş Sigorta | Öztorun Oto
  • Ziraat Sigorta | Öztorun Oto
  • Zurich Sigorta | Öztorun Oto